top of page
shutterstock_1538298830 [Omgezet]_edited.png

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Beerepoot Automatisering B.V. te Hoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 37093150, en haar wederpartijen (“opdrachtgever”). 

Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een aantal afzonderlijke modules. De bepalingen uit het algemene deel zijn van toepassing op alle soorten diensten en goederen die Beerepoot Automatisering B.V. levert aan opdrachtgever. Afhankelijk van de overeengekomen dienst(en) zijn één of meer modules van toepassing. De bepalingen van het algemene deel en de van toepassing zijnde bepalingen uit één of meerdere specifieke modules vormen samen de algemene voorwaarden.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Beerepoot Automatisering B.V. alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

In juli 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder inschrijfnummer 37093150.

Een PDF van de algemene voorwaarden bekijkt u hier. Een PDF van de Algemene verkoopvoorwaarden en leveringscondities bekijkt u hier.

Ontwerp zonder titel - 2023-04-28T113424.515.png
bottom of page